Napiszę coś niepopularnego: nauczyciele powinni być zaszczepieni przed większością pozostałych osób z grupy 1.

Petycja w sprawie szczepień:

https://www.petycjeonline.com/szczepmy_nauczycieli_wraz_z_seniorami_70

Tekst na licencji CC BY-SA

O autorze: prof. dr hab. Dariusz Jemielniak pracuje w Akademii Leona Koźmińskiego, jest faculty associate Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvardzie, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, oraz współtwórcą InstaLing, innowacyjnej darmowej platformy wspomagania pracy nauczycieli, do której zarejestrować można się tutaj.

Photo by Hakan Nural on Unsplash

Narodowy program szczepień przeciwko COVID-19 zakłada podział chętnych osób na cztery grupy. …


bit.ly/SamoobronaNaDemonstracji

Tekst na licencji CC BY-SA

Do napisania niniejszego krótkiego poradnika zainspirował mnie świetny esej Zeynep Tufekci i wydarzenia z 18 listopada 2020: Podczas apogeum pandemii virusa COVID-19, który atakuje drogi oddechowe, użycie gazu łzawiącego przeciwko pokojowej demonstracji to w oczywisty sposób poważne narażenie życia i zdrowia osób demonstrujących.

Piszę ten poradnik jako amator — mam nadzieję, że weteranki demonstracji pomogą mi go rozbudować. Tym niemniej, jestem instruktorem krav maga z czarnym pasem i mam pewne pojęcie o dynamice walki wręcz.

Image for post
Image for post
Zdjęcie z Londynu, aut. Jonathan Harrison (Unsplash)

Jak się bronić przed gazem?

Zabrać ze sobą na demonstrację zapas chusteczek dekontaminacyjnych i płyn neutralizujący gaz pieprzowy. Wziąć butelkę z wodą. Jako minimum…


bit.ly/500nauczyciela

Niniejszy poradnik opracowany został przez prof. dr hab. Dariusza Jemielniaka, kierownika katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego, a także faculty associate Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvardzie, oraz współtwórcę InstaLing, innowacyjnej darmowej platformy wspomagania pracy nauczycieli.

InstaLing to bezpłatna aplikacja, który pozwala uczącym języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego (a także polskiego i matematyki początkowej) przydzielać słownictwo i ćwiczenia gramatyczne klasom, na podstawie gotowych list słów i zadań (z przykładami użycia i wymową!), opracowanych przez zespół lingwistów, bezpośrednio do rozdziałów ponad 100 popularnych podręczników w Polsce. Pozwala też na robienie kartkówek, egzaminów, ma szczegółowe raporty, proponowane…


Wnioski z tego wpisu w skrócie (TL;DR): Trzy podstawy zarządzania strategicznego kryzysem: tworzyć procedury działania dostosowane do dostępnych zasobów. Rewidować dotychczasowe procedury na czas kryzysu. Komunikować strategię przyszłych działań w oparciu o czytelne i znane z wyprzedzeniem warunki brzegowe.

Image for post
Image for post
Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash

W kontekście sobotniego zamknięcia cmentarzy w piątek po południu, warto sobie przypomnieć, co oznacza słowo „strategia”. Otóż, jest to plan działania, przygotowany w celu osiągnięcia długofalowych celów. Jest to również plan, który dla ich realizacji optymalizuje wykorzystanie ograniczonych zasobów.

Takich celów zawsze powinno być kilka na raz: w przypadku pandemii to może być np. zmniejszanie średniej liczby zgonów, zmniejszanie liczby zakażeń…


How collaborative society has come to the rescue where late capitalism has failed.

By Dariusz Jemielniak, Aleksandra Przegalinska

Some 13 years ago, a project codenamed Aura emerged with support and funding from U.S. public health officials, following the warning signs from SARS, MERS, and swine and bird flu near-pandemics. Its purpose was developing and producing a large number of inexpensive, portable ventilators, to address one of the bottlenecks of the healthcare system we are facing now. Can you guess what happened? A corporation producing medical devices took over the small company hired to design the new machines. Ultimately, none were produced.

Stefan Krause, Germany / FAL, Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gl%C3%BChlampe_explodiert.jpg
Stefan Krause, Germany / FAL, Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gl%C3%BChlampe_explodiert.jpg
Stefan Krause, Germany / FAL, Wikimedia Commons CC-BY-NC-ND https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gl%C3%BChlampe_explodiert.jpg

Now, collaborative society, relying on groups cooperating and bonding through technology, has…


As I am writing these words on the first day of my daughter’s school lockdown, unable to see my family, including my 93-year old grandma back in Europe in person, and uncertain about the future, I really want to look for the light at the end of the tunnel and seek positives, unlikely as they may seem.

Image for post
Image for post
By Wing-Chi Poon — Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4503578

This is not to treat the situation lightly. The current pandemic is unprecedented in modern times, and it will likely wreak havoc for many of us and it has already taken or permanently impacted the lives and health of too many. …


Artykuł ukazał się w serii Turning Points Gazety Wyborczej http://wyborcza.pl/wiecejswiata/7,163812,24307599,nie-z-hukiem-ale-ze-skomleniem.html

W dyskusji na temat przyszłości łatwo popaść albo w hurraoptymizm, albo techno-dystopijne wizje, także oparte na przekonaniu, że technologia się gwałtownie rozwinie. Tymczasem punktem zwrotnym w nieodległej przyszłości prawdopodobniej może być banalna zagłada cywilizacji pod własnym ciężarem.

Image for post
Image for post
Author: Hoshana, CC-BY-SA 3.0, source commons.wikimedia.org

Kiedy dyskutujemy o przyszłości i zmianach technologicznych, wyraźnie widać dwa dominujące trendy dyskusji i argumentacji. Z jednej strony ekscytujemy się choćby sukcesami sztucznej inteligencji, które faktycznie, są imponujące. …

Dariusz Jemielniak

Prof of Management at Kozminski University, author of “Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia” (2014 Stanford UniPress), WikimediaFoundation Board member

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store